Elérhetőségek

Pósfa Község Önkormányzata

9636 Pósfa,
Kossuth L. u. 28.
Telefon:
+36-95/367-012
E-mail:
posfapolgarmester@gmail.com

Intézmények / Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat

Kistérségi Gyermekjóléti SzolgálatCsalád- és Gyermekjóléti Szolgálat

Vezető: Rédecsiné Gacs Gyöngyi
Telefon: 500-621

 

Répcementi Önkormányzati Társulás

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Vezető: dr. Németh Sándor a Társulás Elnöke

Telephely: 9737 Bük, Széchenyi u. 44.

Telefon: 500-621

E-mail: gyermekjoletcsalsegito@gmail.com

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Bükön:

Hétfő: 8.00 -12.00

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00

Péntek: 8.00-11.00

Társulás településein:

Bői Közös Önkormányzati Hivatal: minden hét kedd: 13.00 -15.00

Acsádi Közös Önkormányzati Hivatal: minden hét csütörtök 13.00-15.00

 

 

 

 

Intézményünk kistérségi szinten lát el szociális és gyermekvédelmi feladatokat.

 

A gyermekjóléti szolgáltatatás olyan gyermekeknek és családtagjaiknak nyújtott speciális személyes szociális ellátás, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekek testi és lelki egészségének megőrzését, családban történő nevelkedését, valamint megelőzze a gyermek veszélyeztetettségét, segítséget nyújtson a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésében, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, a családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, vagy családterápia, a családkonzultációs lehetőségek, a segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok segítése, adományok közvetítése, intézményi támogató levelek megküldése, csoportok szervezése, vagy a kliens csoportba való eljuttatása szolgálja.

Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

 

A Gyermekjóléti Szolgálatnál az ellátottak köre:

-                     0-18 éves korosztály és családtagjaik

-                     utógondozás esetén 18-24 éves korosztály.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető:

 

-                     önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön

-                     más intézmények jelzését követően

-                     hatóság által kötelezett formában

 

A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget kérő, igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzetet eredményező okok megelőzése a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés tanácsadást. A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő érdekében, mások jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie a kliens környezetére, különösen családjának tagjaira.

A kliensek segítséget kapnak pl.: önéletrajz vagy motivációs levél megírásához, vagy szükség szerint közösen készítik el a családgondozóval. Az intézményt felkereső kliensek tanácsadással egybekötött tájékoztatást kaphatnak a kistérség területén lévő álláshelyekről, vagy aki elavult szakmával rendelkezik, megfelelő szintű információt kap a Munkaügyi Központ vagy egyéb oktatással foglalkozó szervezetek elérhetőségéről, illetve a képzésekről.

A rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartásra a Családsegítő Szolgálat van kijelölve.

Családsegítés keretében 1993. évi III. törvény együttműködési kötelezettséget határoz meg a rendszeres szociális segélyben részesülők számára. Fő célunk, hogy a kapcsolattartási folyamatban a kliens pontosan értse az együttműködés fontosságát, lényegét, optimálisan mérje fel saját lehetőségeit. Legyen tisztában az elvárásokkal és konkrét feladatokkal.Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Pósfa Község Önkormányzata - Magyar